Діючі проекти

"Разом до успіху"

Донор: Програма сприяння громадській активності "Долучайся!" (Pact Inc./Пакт Інк)

Термін реалізації проекту:  15.01.2018 - 15.07.2019 рр.

Цілі та зміст проекту: Підвищення рівня поінформованості громадян та їх участі в активному громадянському житті на національному, регіональному та місцевому рівнях шляхом підвищення громадянської освіти, сприяння створенню ефективних громадських коаліцій і ініціатив для прискорення демократичних реформ.

Українська регіональна платформа громадських ініціатив

Донор: Делегація Європейського Союзу в Україні

Українська регіональна платформа громадських ініціатив

Термін реалізації проекту: 01.06.2015 - 31.01.2018 рр.

Цілі та зміст проекту: підтримка місцевих організацій громадянського суспільства (ОГС), зокрема тих, що знаходяться у сільських та віддалених місцевостях, з метою забезпечення їх активної участі у демократичних змінах.

«Юні лісові рейнджери»

Донор : Лісова служба США

Мета проекту «Юні лісові рейнджери»-привернути увагу широкого загалу до проблеми вирубки лісів у Карпатському регіоні України та виховувати у дітей дбайливе ставлення до природи, розширювати і поглиблювати знання у галузі ефективного природокористування, а також дати учасникам проекту практичні уміння та навички поведінки на природі (у лісі, біля водойм...), шляхом створення клубів «Юні лісові рейнджери» у п'яти областях Західної України та організації їх системної діяльності. Завдання проекту: 1.Провести широку інформаційну кампанію щодо привернення уваги широкого загалу громадян до проблеми вирубів лісів в Українських Карпатах.

2.Організувати системну діяльність п'яти клубів «Юні лісові рейнджери» у п'яти областях Західної України.

3.Організувати серію навчальних заходів для представників клубів.

4.Поширити інформацію про кращі практики діяльності клубів «Юні лісові рейнджери» на терени всієї України.

Діяльність за проектом-з серпня 2016 по 31 грудня 2017 року.

«Проект з комунікаційної підтримки та залучення громадськості до процесу реформ»

Донор : Програма ПОЛіС

«Проект з комунікаційної підтримки та залучення громадськості до процесу реформ»,частиною якого є програма ПОЛіС, має на меті вибудувати плідну співпрацю між поліцією та тими, для кого вона працює і кого захищає, зокрема, шляхом організації зустрічей представників місцевої поліції та громадськості на базі бібліотек та інших публічних платформ. Термін виконання : з 20 вересня 2016 року до 15 лютого 2017 року. Проект виконується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в партнерстві з Міністерством Внутрішніх Справ України, Міжнародною організацією з розвитку права (DLO) за фінансової підтримки Відділу з правоохоронних питань (INL)Посольства США.

Будуймо громадянське суспільство разом !